Powtórka z performance

23 lutego (czwartek) 2012, godz. 19.00

Galeria Labirynt, ul. Grodzka 5a

 

Tegoroczny cykl spotkań „Powtórka z performance” rozpoczniemy od pokazu wybranych performances Europejskiego Festiwalu Sztuki Performance EPAF 2011 oraz Performance Platform Lublin 2011. Myślą przewodnią obu festiwali była konfrontacja postaw artystycznych Wschodu i Zachodu, do udziału zaproszeni zostali artyści młodszego i średniego pokolenia, m.in. z Chin, Tajwanu, Japonii, Kanady, Serbii, Francji, Czech oraz Polski. Na zakończenie Performance Platform wystąpił Zbigniew Warpechowski – nestor polskiej sztuki performance.

Prowadzenie: Paulina Kempisty

www.epaf.pl

Chen Jin

 

 

He Chengyao

 

 

HP Process

 

 

Katerina Olivova

 

 

Nathalie Mba Bikoro

 

fot. Katarzyna Chmura-Cegiełkowska